University of Turbat UOT Jobs 2023 – www.uot.edu.pk

University of Turbat UOT Jobs 2023 – www.uot.edu.pk. torbat university kee taraf se ailan kardah career ke muaqa. hamein torbat university yo au tee nokariyon 2023 ke bare main tazah trin ishtehar melta he – www.uot.edu.pk ke zariye darkhast farm down load cran dilchaspi rakhne walle pakistani shahrion ko post padhne aur matloobah ahade ke laye darkhast dine ke laye madau kia jata he.

university off torbat yo au tee jobs 2023 né balochistan main tazah trin khali aasamiyon ka ailan kor dia he balochistan ke khahshamand umeedwar un mulazimaton ke laye mandarjah zel ishtehar main bian kardah tariqa kar ke zariye darkhast de sakte hain aur mukamal bharti ke amal ke baad balochistan 2023 main yah nokariyan hasel karsakte henni

wah umeedwar joe university off torbat yo au tee 2023 main un mulazimaton main dilchaspi rakhte hain aur tamaam taleemi aur jismani ahliyat ke mayar ko mukamal karte hain wah kasi bhi ahade ke laye darkhast dine se pahley zel ke ishtehar main mukamal tafsilat padh sakte henni.

university off torbat yo au tee kee nokariyon 2023 né balochistan main tazah trin aasamiyon ka ailan kor dia he un sarkari mulazimaton ka ishtehar daan akhbaar quitta ke zariye dia gaya he bhartiyan mahkamah kee policy par mabni hoon gaya balochistan se taluq rakhne walle umeedwar joe ahliyat ke mayar par poora utarte hain wah be dastyab aasamiyon ke laye darkhast de sakte hain jinn ka zikhar zel main ishtehar main kia gaya he mard / khatin ahal umeedwar tanzim kee taraf se bian kardah tariqa kar ke zariye darkhast de sakte hain aur wah mukamal bharti ke amal ke baad balochistan 2023 main yah mulazimtein hasel karsakte henni

University of Turbat UOT Jobs Details

university off torbat yo au tee kee nokariyon main dilchaspi rakhne walle umeedwaron ko matlaa kia jata he kah umeedwaron ko muqararah tarikh se pahley ya aakhri tarikh ke baad darkhast deeni hogi koei darkhast qabool naheen kee jaye gay lehza aaj aakhri tarikh ka intezar no cran umeedwaron ko kasi bhi ahade ke laye darkhast dine se pahley zel main ishtehar parhna hogaa interview aur test ke schedule ka ailan baad main maghami akhbarat main kia jaye gaan.

 Posted on:5th April 2023
 Location:Turbat
 Education:DAE, Master, M.Phil, MS, BS
 Last Date:August 27, 2021
 Vacancies:Multiple
 Company:University of Turbat
 Address:Registrar, University of Turbat, M-8 University Road, Turbat

The University of Turbat UOT Jobs List

  • Principal Staff Officer to Vice Chancellor
  • Electrical Supervisor
  • Technician IT
  • Manager IT
  • Network Administrator IT
  • Network Technician IT

University of Turbat UOT Jobs Adv

University of Turbat UOT Jobs
University of Turbat UOT Jobs

How to Apply for University of Turbat UOT Jobs

candidates should visit the UOT website www.uot.edu.pk to download the Application Form and Challan Form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *